baner jasny szary

Poznaj nas

Od 1998 r. z sukcesami wspieramy rozwój największych firm w Polsce. Nasza wiedza,  kompetencje i zaangażowanie, w każdy prowadzony projekt, pozwalają na najlepsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracownikach i w samej organizacji.

Nasze usługi

Profilowanie i diagnoza potencjału

Coaching

Szkolenia i doradztwo

Profilowanie i diagnoza potencjału

Profilowanie

Badania pokazują, że same kompetencje pracowników nie odpowiadają za efektywność działania i biznesową skuteczność organizacji. Niezbędne są jeszcze takie cechy jak styl pracy czy osobiste przekonania i wartości. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza na stanowiskach kluczowych, czyli odpowiedzialnych za wyniki i rozwój firmy w określonym przez nią kierunku.

W ramach profilowania oferujemy:

  • profilowanie indywidualne menedżerów na podstawie wybranych narzędzi i tworzenie wspólnego profilu efektywnościowego organizacji,
  • profilowanie grupowe w celu tworzenia zespołów zdolnych do lepszej współpracy i pełnego wykorzystania zasobów,
  • profilowanie indywidualne połączone z nauką efektywnego profilowania partnerów biznesowych organizacji (klienci, kontrahenci , konkurenci).

Diagnoza potencjału (pracowników i procesów)

Celem diagnozy pracowników i wybranych procesów jest poprawa wyników biznesowych poprzez właściwy dobór i ukierunkowany rozwój ludzi, którzy organizację tworzą oraz metod pracy, które organizację porządkują.

Proponujemy szeroki wybór testów i kwestionariuszy wspierających zarówno wszystkie decyzje personalne, jak i diagnozujących procesy decydujące o efektywności funkcjonowania organizacji. Wyniki uzyskane w trakcie procesu diagnozy mogą mieć zastosowanie:

  • podczas procesów rekrutacji i selekcji, zwłaszcza w postaci assessment i development center,
  • jako przygotowanie do działań coachingowych, czy innych form rozwoju,
  • w trakcie planowania kariery i sukcesji pracowników.

Coaching

Executive coaching

W coachingu kadry zarządzającej skupiamy się zwłaszcza na umiejętnościach komunikacyjnych, rozwijaniu empatii czy zdolności współpracy. Świadomość własnego potencjału staje się ważną cechą menedżerów najwyższego szczebla, którzy są odpowiedzialni nie tylko za wyniki finansowe, ale również za tworzenie kultury pracy i wartości decydujących o długotrwałej przewadze konkurencyjnej firmy.

Coaching rozwojowy dla pracowników

Coaching jest narzędziem wspierającym rozwój kompetencji pracownika. Przyrost wiedzy, poprawa umiejętności i świadomości skutkuje zmianami w sposobie wykonywania pracy, co z kolei przekłada się na zwiększenie wydajności osobistej i organizacyjnej.

Prowadzone przez nas sesje coachingowe mają za zadanie:

  • wspomóc pracownika w maksymalnym wykorzystaniu potencjału, sprawniejszym działaniu i zdobyciu nowych umiejętności
  • zwiększyć motywację i dać wsparcie w rozwiązywaniu problemów
  • pokazać nowe możliwości i zorientować na działania
  • zwiększyć świadomość pracownika,wiarę we własne siły i poczucie odpowiedzialności za decyzje

Coaching sukcesji

Pomagamy naszym klientom nie tylko zaplanować proces sukcesji w obrębie kapitału ludzkiego, uwzględniając horyzont czasowy projektu, lecz także przygotowujemy sukcesorów do pełnienia swojej nowej roli w przedsiębiorstwie, zdając sobie sprawę, że proces sukcesji jest wielką szansą na jak najlepsze wykorzystanie najważniejszych osiągnięć firmy i pozwolić jej  rozwijać się przez następne lata.

Szkolenia i doradztwo

Motywacja i zaangażowanie

Dbamy by menedżerowie potrafili nawiązywać z pracownikami dobry kontakt, inspirowali ich i nie stosowali technik, które nie przynoszą korzyści dla procesu motywowania. Uczymy jak tworzyć odpowiednie warunki do tego, by pracownicy chcieli się angażować i osiągali najlepsze możliwe wyniki.

Tworzenie i wzmacnianie pracy zespołowej

Praca zespołowa oznacza budowanie relacji w zespole, które nie tylko opierają się na zaufaniu i szacunku, ale również na znajomości własnych kompetencji i najlepszych stron, które można wykorzystać we wspólnej pracy. Nasze programy mają nie tylko wzbogacić wiedzę uczestników, ale również kształtować pożądane zachowania i umiejętności np. skuteczne komunikowanie się, budowanie atmosfery zaufania, radzenie sobie z trudnościami.

Przywództwo i podejmowanie decyzji

Firmy potrzebują liderów, którzy charakteryzują się wysokimi standardami i potrafią przyjąć na siebie odpowiedzialność za powierzone zadania i ludzi. Skupiając się na efektywności w zarządzaniu zespołem tworzymy programy uczące przede liderów rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Stres w biznesie i zdrowie pracowników

Prawie 80 proc. menedżerów wyraża zaniepokojenie z powodu pojawiania się negatywnych skutków stresu u siebie i swoich pracowników. Nasze programy mają na celu zwiększenie świadomości w zakresie zarządzania stresem na poziomie indywidualnym oraz organizacyjnym.Badania wskazują, że zwalczanie zagrożeń psychospołecznych przyczynia się nie tylko do poprawy zdrowia i codziennego samopoczucia,ale także wpływa  na poziom osobistej wydajności, przyczyniając się do poprawy wyników ekonomicznych firmy.

Skontaktuj się z nami

info@analizypersonalne.pl​